Oferta publiczna
Oferta publiczna w drodze udostępnienia memorandum informacyjnego, w wyniku której zakładane wpływy brutto liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2,5 mln euro

(art. 41. ust.9. ustawy z 29 VII 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)


Liczba oferowanych akcji:    850 000 szt.

Sprzedający:                       Capital Partners Investment I FIZ

Oferujący: -------------------- Dom Maklerski Capital Partners

 

Harmonogram oferty
Budowa księgi popytu

5 - 17 XII 2014

 (do godz. 15.00) 

Podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży    17 XII 2014 
Przyjmowanie zapisów na akcje sprzedawane  18 - 19 XII 2014 
Dzień przydziału akcji sprzedawanych  22 XII 2014 
Zwrot nadpłaconych kwot  23 XII 2014 

Kontakt dla inwestorów:

Dom Maklerski Capital Partners

www.dmcp.com.pl

Adres: ul. Królewska 16 (Budynek Saski Crescent, I piętro)
00-103 Warszawa
Telefon:  22 330 68 88
              22 538 68 88
              22 218 68 88

E-mail: biuro@dmcp.com.pl

KRS: 0000065126; NIP: 525-21-99-110; REGON: 016637802