Pytania i odpowiedzi
Zadaj pytanie »
Zapytanie inwestora o szczegóły Programu Motywacyjnego funkcjonującego w Spółce

W Programie Motywacyjnym pozostała do realizacji jego IV część.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza w dniu 30 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do udziału w IV części Programu Motywacyjnego. Uprawnionych jest łącznie 12 osób - troje członków Zarządu i 9 osób spośród kadry menedżerskiej.

 

Zgodnie z Regulaminem Programu, dla każdej z osób uprawnionych, ustalone zostały indywidualne cele - finansowe i niefinansowe, przy czym cel finansowy jest jednakowy dla wszystkich uprawnionych - osiągnięcie założonego w prognozie na rok 2016 poziomu EBITDA. Cele niefinansowe są ustalone indywidualnie i mają związek z zakresem czynności i odpowiedzialności każdej z osób uprawnionych.