Akcjonariat
Akcjonariat GEKOPLAST S.A.

 

Akcjonariusz

         Liczba akcji     

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów Udział w
głosach na WZ

Fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners SA 

4 541 731
75,08% 4 541 731 75,08%

Pozostali Akcjonariusze 

1 507 668 24,92% 1 507 668 24,92%
Razem 6 049 399 100% 6 049 399 100% 

 

 

 

 

Kapitał zakładowy Gekoplast tworzy 6 049 399 akcji, w tym:

  • 100 000 akcji serii A
  • 1 740 000 akcji serii B1
  • 105 285 akcji serii B2
  • 700 000 akcji serii C
  • 2 660 000 akcji serii D
  • 744 114 akcji serii E

Wartość nominalna każdej akcji Gekoplast wynosi 1 zł.