Akcjonariat
Akcjonariat GEKOPLAST S.A.

 

Akcjonariusz

         Liczba akcji     

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów Udział w
głosach na WZ

Sacellum Sp. z o.o. 

  6 049 399
100% 6 049 399 100%
Razem 6 049 399 100% 6 049 399 100%