Raporty bieżące - ESPI

RB nr 27/2017

2017-11-22 21:03:54

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

RB Nr 26/2017

2017-11-17 15:44:45

Zobowiązanie się członków Zarządu do sprzedaży akcji w wezwaniu

RB Nr 25/2017

2017-10-31 23:47:57

Informacja o umowie zobowiązania do ogłoszenia wezwania

RB Nr 24/2017

2017-10-06 21:07:58

Akceptacja przedłużenia udzielenia wyłączności

RB Nr 23/2017

2017-10-06 21:05:08

Przedłużenie terminu udzielenia wyłączności K-Holding S.p.A.

RB Nr 20K/2017

2017-08-10 15:54:45

Wybór biegłego rewidenta - korekta

RB Nr 22/2017

2017-08-01 08:30:37

Akceptacja oferty zainteresowania nabyciem 100% akcji Gekoplast S.A.

RB Nr 21/2017

2017-08-01 08:29:06

Niewiążąca oferta zainteresowania nabyciem 100% akcji Gekoplast S.A.

RB Nr 20/2017

2017-06-30 15:33:56

Wybór biegłego rewidenta

RB Nr 19/2017

2017-06-30 14:10:23

Znacząca umowa

RB Nr 16k/2017

2017-06-29 11:04:32

Wypłata dywidendy - korekta

RB Nr 18/2017

2017-06-28 14:22:34

Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ Gekoplast S.A.

RB Nr 17/2017

2017-06-28 13:48:21

Uchwały podjęte na ZWZ Gekoplast S.A.

RB Nr 16/2017

2017-06-28 13:35:10

Wypłata dywidendy

RN Nr 15/2017

2017-06-20 14:42:47

Powiadomienie o transakcjach

RB Nr 14/2017

2017-06-20 13:04:31

Znacząca umowa

RB NR 13/2017

2017-06-19 08:54:54

Zmniejszenie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów

RB Nr 12/2017

2017-06-19 08:31:51

Zmniejszenie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów

RB Nr 11/2017

2017-06-14 15:22:05

Wydanie akcji serii E i podwyższenie kapitału zakładowego

RB Nr 10/2017

2017-06-01 17:08:21

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB Nr 9/2017

2017-05-26 08:33:52

Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy

RB Nr 8/2017

2017-04-19 10:23:25

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta

RB Nr 7/2017

2017-04-19 09:12:38

Zmiana daty przekazania raportu rocznego

RB Nr 6/2017

2017-04-04 09:12:18

Zmiana daty przekazania raportu rocznego

RB Nr 5/2017

2017-03-16 07:59:18

Prognoza wyników Gekoplast S.A. na 2017

RB Nr 4/2017

2017-03-13 15:33:56

Znacząca umowa

RB Nr 3/2017

2017-02-10 12:29:09

Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2016

RB Nr 2/2017

2017-02-10 12:26:48

Informacja o wykonaniu prognozy na 2016 rok

RB Nr 1/2017

2017-01-30 15:58:15

Terminy publikacji raportów