Raporty bieżące - ESPI

RB Nr 20/2018

2018-05-17 15:35:40

Wykaz akcjonariuszy na WZA Gekoplast S.A. w dniu 17.05.2018 r.

RB Nr 19/2018

2018-04-20 12:52:54

Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym

RB Nr 18/2018

2018-04-11 12:14:00

Złożenie wniosków dotyczących zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji z obrotu na GPW

RB Nr 17/2018

2018-04-09 20:53:25

Wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ Gekoplast S.A. w dniu 09 kwietnia 2018 r.

RB Nr 16/2018

2018-04-09 20:45:36

Uchwały podjęte na NWZ Gekoplast S.A.

RB Nr 15/2018

2018-03-21 13:29:06

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów NWZ Gekoplast S.A.

RB Nr 14/2018

2018-03-21 13:26:20

Informacja o nieodbyciu się NWZ Gekoplast S.A.

RB Nr 13/2018

2018-03-15 10:09:16

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB Nr 12/2018

2018-03-15 10:00:48

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB Nr 11/2018

2018-02-26 08:35:57

Pośrednie zwiększenie udziału do 100% w ogólnej liczbie głosów

RB Nr 10/2018

2018-02-26 08:32:50

Zwiększenie udziału do 100% w ogólnej liczbie głosów

RB Nr 9/2018

2018-02-21 14:55:43

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB Nr 8/2018

2018-02-19 08:22:34

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB Nr 5K/2018

2018-02-09 22:31:28

Korekta raportu bieżącego Nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

RB Nr 7/2018

2018-01-31 08:09:07

Zmniejszenie udziału w liczbie głosów przez Capital Partners Investment I FIZ

RB Nr 6/2018

2018-01-31 08:05:45

Zmniejszenie udziału w liczbie głosów przez fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners

RB Nr 5/2018

2018-01-30 10:54:34

Przekroczenie (pośrednio) 90% ogólnej liczby głosów w Spółce

RB Nr 4/2018

2018-01-30 10:50:00

Przekroczenie 90% ogólnej liczby głosów w Spółce

RB Nr 3/2018

2018-01-26 22:41:19

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

RB Nr 2/2018

2018-01-25 16:30:04

Powiadomienie o transakcjach (sprzedaży akcji) przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB Nr 1/2018

2018-01-03 21:40:44

Zwiększenie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów o ponad 1%