Raporty bieżące - ESPI

RB Nr 9/2018

2018-02-21 14:55:43

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB Nr 8/2018

2018-02-19 08:22:34

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB Nr 5K/2018

2018-02-09 22:31:28

Korekta raportu bieżącego Nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

RB Nr 7/2018

2018-01-31 08:09:07

Zmniejszenie udziału w liczbie głosów przez Capital Partners Investment I FIZ

RB Nr 6/2018

2018-01-31 08:05:45

Zmniejszenie udziału w liczbie głosów przez fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners

RB Nr 5/2018

2018-01-30 10:54:34

Przekroczenie (pośrednio) 90% ogólnej liczby głosów w Spółce

RB Nr 4/2018

2018-01-30 10:50:00

Przekroczenie 90% ogólnej liczby głosów w Spółce

RB Nr 3/2018

2018-01-26 22:41:19

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

RB Nr 2/2018

2018-01-25 16:30:04

Powiadomienie o transakcjach (sprzedaży akcji) przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB Nr 1/2018

2018-01-03 21:40:44

Zwiększenie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów o ponad 1%