Rada Nadzorcza

Giovanni Bressan - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Vincenzino Duri - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Franco Bressan - Członek Rady Nadzorczej

Paola Bressan - Członek Rady Nadzorczej

Piera Bressan - Członek Rady Nadzorczej

Newsletter