Zarząd

Piotr Górowski  -  Prezes Zarządu

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżerskie oparte na programie MBA w SGH w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Ramach Funduszy Strukturalnych UE w SGH w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

1998-2001     Ministerstwo Skarbu Państwa - specjalista/główny specjalista w departamentach nadzoru, restrukturyzacji i prywatyzacji,

2002-2003     Huta ANDRZEJ S.A. w Zawadzkiem - Prezes Zarządu,

2003-2008     Walcownia Metali DZIEDZICE S.A. - Członek Zarządu/Prezes Zarządu,

2007-2008     Huta Metali Nieżelaznych SZOPIENICE S.A. - Prezes Zarządu,

2007-2008     HUTMEN S.A. - Prezes Zarządu,

2009-2010     WIKO COMPANY S.A. - Prezes Zarządu,

2010-2013     Geko-Kart sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

2010-nadal    Gekoplast S.A. - Prezes Zarządu.

Krzysztof Kaczmarczyk  -  Wiceprezes Zarządu

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Krzysztof Kaczmarczyk jest absolwentem Politechniki Opolskiej - Wydział Mechaniczny, specjalizacja: automatyzacja procesów technologicznych. Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżerskie oparte na programie MBA w SGH w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

1997-2001     NITROERG S.A. - Specjalista Mechanik ds. Zakupów, Kierownik Izby Pomiarowej, Szef Działu Jakości Tworzyw Sztucznych

2001-2003     NITROERG S.A. - Dyrektor ds. Handlowych

2003-2013     Geko-Kart Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Handlowych

2010-2013     Geko-Kart Sp. z o.o. - Członek Zarządu

2010-nadal    Gekoplast S.A. - Dyrektor Ds. Handlowych, Wiceprezes Zarządu

 

 

Newsletter