Uchwały podjęte na WZA

2023-06-30

Poniżej treść uchwał podjętych na WZA w dniu 29.06.2023 r.

Projekty uchwał na WZA

2023-06-27

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gekoplast S.A. na dzień 29 czerwca 2023r.

Walne Zgromadzenie

2022-06-28

Uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2021-12-21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie

2021-05-12

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.05.2021 r.

Dematerializacja akcji

2020-11-30

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Dematerializacja akcji

2020-11-12

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2020-11-09

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEKOPLAST S.A. na dzień 30.11.2020 r. godz. 12:00.