Dematerializacja akcji

2020-10-26

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Dematerializacja akcji

2020-10-07

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Dematerializacja akcji

2020-09-18

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Projekty uchwał na WZA

2020-06-25

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gekoplast S.A. na dzień 15 lipca 2020r. godz. 12:00.

Walne Zgromadzenie

2020-06-15

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEKOPLAST S.A. na dzień 15 lipca 2020r. godz. 12:00.