Komunikacja z akcjonariuszami » Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEKOPLAST S.A. na dzień 30.11.2020 r. godz. 12:00.
Treść ogłoszenia jest dostępna w załączeniu w wersji polskiej i angielskiej.

Pliki: