Aktualności » Zniesienie dematerializacji akcji GEKOPLAST S.A.
Zniesienie dematerializacji akcji GEKOPLAST S.A.

 

Zarząd Spółki GEKOPLAST S.A. informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w sprawie przywrócenia wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki GEKOPLAST S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) określając jednocześnie termin zaprzestania podlegania obowiązkom, wynikającym z ustawy o ofercie publicznej akcji, na dzień 13 lipca 2018 r.


W związku z faktem, iż z dniem 24 kwietnia 2018 r. akcje Spółki zostały wykluczone z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w następstwie zniesienia dematerializacji nastąpi jedynie wyrejestrowanie akcji z depozytu papierów wartościowych.


Decyzja o zniesieniu dematerializacji wszystkich wyemitowanych dotychczas akcji spółki i wycofaniu ich z obrotu regulowanego prowadzonego przez GPW została podjęta w dniu 9 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się na żądanie Sacellum Sp. z o.o. (jedynego akcjonariusza spółki Gekoplast S.A. posiadającego 100 % kapitału zakładowego Spółki).


Debiut GEKOPLAST S.A na GPW miał miejsce w maju 2016 r.