Aktualności » Wiążąca umowa wezwania do sprzedaży akcji
Grupa Karton S.p.A. ogłosi wezwanie na 100% akcji Gekoplastu

Gekoplast, regionalny lider produkcji płyt polipropylenowych, pozytywnie przeszedł proces due diligence po złożeniu niewiążącej oferty zakupu do 100% akcji spółki w formie wezwania giełdowego przez włoski K-Holding, właściciela największego europejskiego podmiotu z branży – Karton S.p.A. W rezultacie K-Holding S.p.A. z siedzibą w Sacile zawarł wiążącą Umowę Zobowiązania do Ogłoszenia Wezwania (Tender Offer Commitment) z Capital Partners Investment I FIZ, posiadającym 73,7% akcji Gekoplastu.

 

Na mocy tej umowy K-Holding S.p.A zamierza ogłosić do końca listopada br. wezwanie do sprzedaży 100% akcji Gekoplastu, gwarantując zarazem, że ogłoszenie to nastąpi nie później niż do końca grudnia br. Jednocześnie Capital Partners Investment I FIZ, zarządzany przez TFI Capital Partners, zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji po cenie 14,88 PLN za walor - także w przypadku, jeśli cena oferowana w wezwaniu będzie wyższa (trzymiesięczna średnia kursu, warunkująca cenę minimalną z wezwania, przekracza obecnie 15,4 PLN). Zobowiązania obu stron są obwarowane karami umownymi.

 

- Przejęcie Gekoplastu przez silnego inwestora branżowego oznaczać będzie nowe możliwości rozwoju spółki. Jako zarząd czujemy satysfakcję ze zbudowanej wartości biznesu, którą potwierdza przyszły właściciel – powiedział Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.

 

Gekoplast prognozuje, że w całym 2017 roku wypracuje ponad 7 mln zł zysku netto (+17% względem zaudytowanego rezultatu roku 2016) i 14,5 mln zł wyniku EBITDA (+29%) przy 100,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11%). Kapitalizacja spółki na zamknięciu ostatniej sesji giełdowej, tj. 31 października br., wyniosła blisko 95,8 mln PLN (15,83 PLN na akcję). W ramach IPO z grudnia 2014 r. Gekoplast sprzedał akcje po 8,8 PLN, co wraz z wypłaconymi od tego czasu dywidendami (łącznie 1,4 PLN na akcję) oznacza około 95% całkowitej stopy zwrotu.

 

***

GEKOPLAST SA

Gekoplast SA to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe ponad 18 tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki, która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł opakowaniowy, farmacja, AGD czy motoryzacja. 


Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje Gekoplast SA notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.