Aktualności » Prognoza wyników finansowych na rok 2017
Prognoza wzrostu przychodów i zysków w roku 2017

 

 16 marca 2017 r.

Gekoplast prognozuje w 2017 roku wzrost EBITDA o 28%


Zarząd Gekoplast SA upublicznił prognozę wyników finansowych na rok 2017. Wynika z niej, że względem szacunkowych rezultatów osiągniętych w roku 2016 przychody mają wzrosnąć o 11%, przekraczając próg 100 mln zł. Dzięki wykorzystaniu dźwigni operacyjnej spółka zamierza zwiększać generowane marże, co przełoży się na jeszcze dynamiczniejszy wzrost wyników finansowych. Rezultat netto ma urosnąć o 15%, do ponad 7 mln zł, a wynik EBIDTA – o 28%, do 14,5 mln zł.

 

- Mamy za sobą udany rok z dwucyfrowymi wzrostami zysku netto i wyniku EBITDA. Niemniej, zbyt optymistycznie prognozowaliśmy dla roku 2016 możliwości wykorzystania nowych mocy wytwórczych i wprowadzenia nowych produktów. To proces bardziej długotrwały, wymagający konsekwentnych działań i poniesienia określonych kosztów. Dlatego prognozę na rok 2017 przygotowaliśmy konserwatywnie, aby możliwości rynkowe stwarzały okazje do jej przebicia  – podkreślił Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.

 

- Rozwijamy sprzedaż wszystkich grup asortymentowych, dywersyfikując źródła wzrostu skali naszego biznesu. Bardzo dobrze sprzedają się nasze płyty pełne, jak również komórkowe, w tym w postaci przetworzonej, jak np. przekładki transportowe (layer-pady) czy opakowania. Możemy już, mówiąc kolokwialnie, odcinać kupony po zakończeniu dużego programu inwestycyjnego – dodał Prezes Górowski.

 

W latach 2011-2016 nakłady inwestycyjne Gekoplastu miały łącznie wartość 37,5 mln zł. Spółka znacznie zwiększyła moce produkcyjne płyt PP (o ponad połowę), w tym w samym 2016 roku o około 20%, czyli 2,4 tys. ton. Inwestycje spółki dotyczą również produkcji wyrobów przetworzonych i automatyzacji produkcji. Jednocześnie Gekoplast jest stabilną spółką dywidendową. Zarząd deklaruje, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 50% wypracowanego zysku netto w formie dywidendy za rok 2016. Opierając się na szacunkach wyników, jakie opublikowała spółka, chodziłoby o około 0,52 zł dywidendy na akcję. Przy obecnym kursie akcji (około 11 zł) oznaczałoby to stopę dywidendy na wysokim poziomie około 4,7%. Za rok 2015 Gekoplast wypłacił 0,5 zł dywidendy, a za rok 2014 – 0,35 zł.

 

***

GEKOPLAST SA

Gekoplast SA to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe ponad 18 tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki, która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł opakowaniowy, farmacja, AGD czy motoryzacja.

Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje Gekoplast SA notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Załącznik 1.

Tabela - prognoza wyników finansowych Gekoplast SA na rok 2017, szacunkowe wykonanie wyników finansowych Gekoplast SA w roku 2016 oraz prognozowana dynamika wzrostu wyników finansowych w roku 2017 (w tys. PLN).

 

w tys. PLN

2016S

2017P

Wzrost rdr

Przychody netto ze sprzedaży

90 574

100 656

+11,13%

Zysk (strata) ze sprzedaży

6 636

8 136

+22,60%

Rentowność sprzedaży

7,30%

8,10%

+10,96%

Zysk (strata) netto

6 152

7 057

+14,71%

Rentowność netto

6,80%

7,00%

+2,94%

EBITDA

11 279

14 471

+28,30%

Rentowność EBITDA

12,50%

14,40%

+15,20%

 

2016S – szacunkowe wyniki finansowe Gekoplast SA, zgodnie z RB nr 2/2017

2017P – prognoza wyników finansowych Gekoplast SA, zgodnie z RB nr 5/2017

Pliki: