Aktualności » Gekoplast z dotacją na zautomatyzowaną produkcję opakowań
Gekoplast, największy środkowoeuropejski producent polipropylenowych płyt komórkowych, konsekwentnie inwestuje w produkcję wyrobów przetworzonych, pozwalających realizować wyższe marże przy jednoczesnym wzroście wartości sprzedaży. Spółce przyznano właśnie dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych nowych wyrobów wykrawanych i opakowań z polipropylenowych płyt komórkowych. Wartość całego projektu to blisko 5,3 mln PLN, a wartość przyznanego grantu przekracza 1,5 mln PLN (pełna kwota, o jaką wnioskowano).

- W ramach tej inwestycji chodzi o zakup urządzeń do automatyzacji i poprawy efektywności procesu produkcji opakowań z komorowych płyt polipropelynowych. Urządzenia posiadają nowatorskie rozwiązania techniczne w obszarze nadruku wielokolorowego oraz automatyzują proces wycinania i laminowania wyrobów gotowych. Spodziewamy się pozytywnego wpływu zamierzonych inwestycji na wyniki finansowe częściowo już od IV kwartału 2016 roku, a w pełni powinniśmy korzystać z nowych urządzeń w roku 2017powiedział Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.

Zastosowane innowacyjne rozwiązania będą prowadziły wzrostu wydajności produkcji, obniżenia kosztów produkcji oraz wejścia na nowe rynki zbytu poprzez nowe i ulepszone produkty, w tym gotowe do użytku opakowania. Efektem realizacji inwestycji dotowanych ze środków UE będzie wzrost konkurencyjności Gekoplastu na rynku europejskim, budowanie przewag konkurencyjnych opartych na nowoczesnych technologiach i wzrost jakości wyrobów przetworzonych.

Jeśli chodzi o bieżący rok, to prognoza wyników finansowych Gekoplastu na rok 2016 zakłada wypracowanie 7,5 mln PLN zysku netto (+19% wobec rezultatu 2015 roku, uwzględniającego wpływ wspomnianego zdarzenia typu one-off) i 13,6 mln PLN wyniku EBITDA (+30%) przy 101,5 mln PLN przychodów (+18%). W I połowie 2016 roku zysk netto Gekoplastu wzrósł o ponad 65%, do blisko 4 mln PLN. Wynik EBITDA wzrósł w ujęciu rok do roku o 59%, do 6,7 mln PLN, a zysk operacyjny – o 73%, do 5,2 mln PLN. Jednocześnie tak wysokie dynamiki wzrostu rezultatów finansowych zostały wypracowane przy przychodach wyższych o 13% (44,8 mln PLN). W rezultacie rentowność na poziomie EBITDA wzrosła o 4,3 pkt. proc., do 14,3%, a rentowność netto – o 2,8 pkt. proc., do 8,9%.

- Wzrost rentowności jest związany ze zrealizowanymi inwestycjami. Chodzi tu oczywiście o zwiększenie mocy produkcyjnych, ale przede wszystkim o zmianę struktury sprzedaży na korzyść produktów wysokomarżowych – jak np. opakowania czy przekładki transportowe - oraz konsekwentnie realizowane działania o charakterze restrukturyzacyjnym, efektywną kontrolę jakości produkcji i zasobów produkcyjnych oraz ciągłą optymalizację wszystkich procesów na każdym poziomie funkcjonowania spółki – podkreślił Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.

SAGekoplast SA to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe ponad 18 tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki, która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł opakowaniowy, AGD czy motoryzacja.

Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners, notowaną na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.