Aktualności » Debiut GEKOPLAST S.A. na GPW
Debiut Gekoplastu na GPW spodziewany 11 maja 2016 roku

 25 kwietnia 2016 r.

 

W dniu dzisiejszym Zarząd Gekoplastu, największego środkowoeuropejskiego producenta polipropylenowych płyt komórkowych, złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu wszystkich akcji Gekoplastu (akcje na okaziciela serii A, B1, B2, C, D i E w łącznej liczbie 5.842.552).

 

- To kolejny krok po zatwierdzeniu prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze na główny parkiet GPW. Jeśli chodzi o datę debiutu, to zaproponowaliśmy 11 maja br.powiedział Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.


Gekoplast finalizuje proces przejścia na główny parkiet GPW, jaki spółka zapowiedziała wraz z debiutem na rynku NewConnect w lutym 2015 roku. Zmianie rynku notowań akcji nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji, gdyż spółka rozwija się dzięki środkom własnym i finansowaniu dłużnemu, a obecny kurs akcji nie odzwierciedla jej wartości.

 

W 2015 roku Gekoplast SA zanotowała 84,0 mln PLN przychodów (+10% rok do roku) oraz - w ujęciu porównywalnym, po oczyszczeniu ze zdarzenia typu one-off (sprzedaż nieużywanej nieruchomości) - 10,6 mln PLN wyniku EBITDA (+38%) i 6,3 mln PLN zysku netto (+52%). To wartości zbieżne z prognozą finansową na rok 2015. Opierając się na danych oczyszczonych, rentowność EBITDA wzrosła z 10,1% do 12,6%, a rentowność netto z 5,4% do 7,5%.

 

Prognoza wyników finansowych Gekoplastu na rok 2016 zakłada wypracowanie 7,5 mln PLN zysku netto (+19% wobec rezultatu 2015 roku, uwzględniającego wpływ wspomnianego zdarzenia typu one-off) i 13,6 mln PLN wyniku EBITDA (+30%) przy 101,5 mln PLN przychodów (+18%).

 

 

***

GEKOPLAST SA

Gekoplast SA to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe 15,8 tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki, która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł opakowaniowy, AGD czy motoryzacja. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners.