Aktualności » GEKOPLAST S.A. w drodze na GPW
W związku z planowanym wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych

publikujemy Prospekt Emisyjny GEKOPLAST S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2016 r.

 

 

Prospekt dostępny jest na naszej podstronie:

http://www.gekoplast.pl/investors,122,prospekt_emisyjny