Dywidendy
Polityka dywidendy przewiduje,

że dywidenda będzie wypłacana w wysokości min. 30% zysku netto rocznie - przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej spółki i jej potrzeb inwestycyjnych.

 

 

Dywidenda za 2016 rok


Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie (Emitent), informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku:

 

1) wysokość dywidendy za 2016 rok wynosi 3 327 169,45 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy);

 

2) wartość dywidendy za 2016 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy);

 

3) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6 049 399 szt. (sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć sztuk);

 

4) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 04 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób:

 

- I transza w kwocie 1 693 831,72 zł (tj. 0,28 zł / 1 akcję), do wypłaty w dniu 21 lipca 2017 r.

- II transza w kwocie 1 633 337,73 zł (tj. 0,27 zł / 1 akcję), do wypłaty w dniu 22 września 2017 r. 

 

 

 

Dywidenda za 2015 rok

 

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie (Emitent), informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2016 roku:

 

 1) wysokość dywidendy za 2015 rok wynosi 2 976 887 zł

 

2) wartość dywidendy za 2015 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 0,50 zł

 

3) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5 953 774 szt.

 

4) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 04 lipca 2016 roku, a terminy wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób:

 

   - I transza w kwocie 1.488.443,50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 22 lipca 2016 r.

   - II transza w kwocie 1.488.443,50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 23 września 2016 r.

 

 

 

Dywidenda za 2014 rok

 

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie (Emitent), informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2015 roku:

 

1) wysokość dywidendy za 2014 rok wynosi 2.044.893,20 zł

 

2) wartość dywidendy za 2014 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 0,35 zł

 

3) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5 842 552 szt.

 

4) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 03 lipca 2015 roku, a terminy wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób:

 

   - I transza w kwocie 993.233,84 zł (tj. 0,17 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 24 lipca 2015 r.

   - II transza w kwocie 1.051.659,36 zł (tj. 0,18 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 24 września 2015 r.