Dywidendy
Polityka dywidendy przewiduje,

że dywidenda będzie wypłacana w wysokości min. 30% zysku netto rocznie - przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej spółki i jej potrzeb inwestycyjnych.

 

 

 

 

Dywidenda za 2015 rok

 

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie (Emitent), informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2016 roku:

 

 1) wysokość dywidendy za 2015 rok wynosi 2 976 887 zł

 

2) wartość dywidendy za 2015 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 0,50 zł

 

3) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5 953 774 szt.

 

4) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 04 lipca 2016 roku, a terminy wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób:

 

   - I transza w kwocie 1.488.443,50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 22 lipca 2016 r.

   - II transza w kwocie 1.488.443,50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 23 września 2016 r.

 

 

 

Dywidenda za 2014 rok

 

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie (Emitent), informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2015 roku:

 

1) wysokość dywidendy za 2014 rok wynosi 2.044.893,20 zł

 

2) wartość dywidendy za 2014 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 0,35 zł

 

3) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5 842 552 szt.

 

4) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 03 lipca 2015 roku, a terminy wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób:

 

   - I transza w kwocie 993.233,84 zł (tj. 0,17 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 24 lipca 2015 r.

   - II transza w kwocie 1.051.659,36 zł (tj. 0,18 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 24 września 2015 r.