Walne Zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów: Barbara Garus, tel. 795 592 857, wza@gekoplast.pl; Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.