Walne Zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów: Barbara Garus, tel. 795 592 857, wza@gekoplast.pl; Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

 

NWZ 09.04.2018

2018-03-15 10:14:14

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NWZ 21.03.2018

2018-02-21 15:01:53

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia