Walne Zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów: Barbara Garus, tel. 795 592 857, wza@gekoplast.pl; Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

 

ZWZ 28.06.2017 r.

2017-06-01 17:12:20

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia