Kalendarium
Kalendarz inwestora

 

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 

Raport kwartalny za:       Data publikacji 


  I  kwartał 2017 27-04-2017
 III  kwartał 2017 07-11-2017
 raport półroczny 07-09-2017
      
Raport roczny  Data publikacji 

 za rok 2016

 06-04-2017

 

 

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 

Raport kwartalny za       Data publikacji 
IV  kwartał 2015 15-02-2016
  I  kwartał 2016 10-05-2016
 II  kwartał 2016 28-07-2016
III  kwartał 2016 08-11-2016
      
Raport roczny  Data publikacji 

 za rok 2015

 04-04-2016

 


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 

Raport kwartalny za       Data publikacji 
IV  kwartał 2014 16-02-2015
  I  kwartał 2015 28-04-2015
 II  kwartał 2015 29-07-2015
III  kwartał 2015 28-10-2015
   
Raport roczny  Data publikacji 
 za rok 2014  16-03-2015