Informacje finansowe
Wyniki i prognozy za okres 2010 - 2016

 

 

Dane finansowe - prognoza i realizacja 2014-2016:

 

[tys. zł] 2014   2015 2016
  prognoza  realizacja  % realizacji  prognoza  realizacja**  % realizacji  prognoza   realizacja   % realizacji 
Przychody netto ze sprzedaży 76 513 76 365 100% 90 471 83 981 93% 101 551 90 574 89%
EBITDA 7 565 7 701 102% 11 014 9 639 88% 13 630 11 212 82%
EBIT 5 545 5 681 102% 8 323 7 192 86% 9 786   7 880 81%
Wynik brutto 4 724 4 916 104% 7 393 6 810 92% 9 282 7 000 75%
Wynik netto 4 090 4 132 101% 6 284 5 539 88% 7 518 6 037 80%

 

** wpływ na wyniki miała jednorazowa transakcja opisana w RB EBI nr 26/2015 dostępna pod linkiem http://www.gekoplast.pl/investors,107,rb_ebi_nr_26-2015

 

 

Dane finansowe - realizacja 2010-2015:

 

tys. PLN audytowane*  audytowane  audytowane  audytowane  audytowane  audytowane  audytowane
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 31 228 78 736 73 633 75 809 76 365 83 981 90 574
EBITDA 1 385 5 030 6 699 6 180 7 702 9 639 11 212
EBIT 539 2 859 4 704 4 454 5 681 7 192 7 880
Wynik brutto -818 742 2 995 3 525 4 916 6 810 7 000
Wynik netto -291 646 2 827 3 234 4 132 5 539 6 037

*  dane za rok 2010 obejmują wyniki 2. połowy roku