Komitet Audytu

skład Komitetu Audytu:

 

Przewodniczący - Maciej Ujazdowski (Spełnia kryterium niezależności)

Członek - Adam Chełchowski (Nie spełnia kryterium niezależności)

Członek  - Piotr Gawryś (Spełnia kryterium niezależności)