Podstawowe wskaźniki finansowe
Podstawowe wskaźniki finansowe

 

 

 

Podstawowe wskaźniki finansowe


   2011       2012       2013       2014       2015   
Rentowność sprzedaży 0,8% 4,0% 4,3% 5,4% 6,6%
[zysk netto/przychody ze sprzedaży]          
Wskaźnik płynności bieżącej 79,0% 77,0% 59,1% 60,3% 74,0%
    [aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe]          
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,1% 51,7% 47,5% 47,7% 47,8%
[zobowiązania ogółem/aktywa ogółem]          
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 1,2% 5,7% 6,1% 6,9% 8,4%
[zysk netto/aktywa ogółem]