Polityka różnorodności
Polityka różnorodności GEKOPLAST S.A.

Gekoplast S.A. nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na bardzo stabilny skład Zarządu i niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich, na których zmiany też zachodzą bardzo rzadko.

 

Jeśli zaś tylko istnieje możliwość stosowania zasad różnorodności – Spółka je wypełnia mimo braku ich sformalizowania. Przykładem różnorodności w organie Spółki jest między innymi skład Zarządu.