Relacje inwestorskie


Gekoplast to jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek na rynku tworzyw sztucznych. Z udziałem rynkowym przekraczającym 30 proc. jest niekwestionowanym liderem w CEE, w segmencie płyt komórkowych. Jednocześnie 7,8 proc. udziału w rynku europejskim stawia go na piątym miejscu wśród producentów tego rodzaju płyt polipropylenowych na kontynencie.

Pod marką Gekoplast spółka działa od 2010 roku, jednak jej tradycje  i doświadczenie sięgają lat 60. ubiegłego wieku. W 2010 roku Capital Partners S.A. przejął od Nitroerg S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa zajmującą się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, którą następnie połączył z lokalnym konkurentem Geko-Kart Sp. z o.o. W latach 2010-2014 zrealizowano plan restrukturyzacji. W ciągu kilku lat uruchomiono kolejne linie produkcyjne oraz zdywersyfikowano asortyment. Rozwój spółki oparty jest na realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej. Spółka ma solidne fundamenty działalności w postaci: własnych gruntów, budynków, urządzeń technicznych i nowoczesnych maszyn. 

Gekoplast S.A. specjalizuje się w produkcji płyt komórkowych, płyt pełnych  i opakowań. W ofercie posiada także przekładki transportowe tzw. layer-pady. Jednym z głównych filarów sprzedaży spółki jest eksport, który odpowiada za połowę jej obrotów. Produkty firmy są wysyłane do większości krajów europejskich (w zdecydowanej mierze są to kraje UE). Baza odbiorców jest mocno zdywersyfikowana geograficznie oraz branżowo, przez co spółka jest odporna na dekoniunkturę. Do głównych klientów Gekoplastu należą podmioty z branż: opakowaniowej, AGD, motoryzacyjnej, budowlanej czy farmaceutycznej.  

Spółka działa na stabilnie rozwijającym się rynku. Od 1950 r. produkcja tworzyw sztucznych na świecie rośnie średnio w tempie 9% rocznie. Sytuacja rynkowa  w Europie pozostaje ustabilizowana. Popyt na tworzywa sztuczne migruje z krajów „starej Unii” do Europy Centralnej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), ze względu na przenoszenie w nasz region zakładów produkcyjnych będących głównymi odbiorcami produktów z tworzyw sztucznych. Atutem regionu CEE są też niskie koszty pracy i energii, a doskonała lokalizacja sprzyja uzyskiwaniu niższych kosztów logistycznych, które pozwalają na konkurowanie również na rynkach Europy Zachodniej.

Gekoplast S.A w najbliższych latach ma kontynuować procesy inwestycyjne oraz w tempie dwucyfrowym, zwiększać sprzedaż, szczególnie na rynkach zagranicznych, konsekwentnie poprawiając wyniki.

 

NIP 6452506445
KRS 0000357223

Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
X Wydział Gospodarczy KRS