Dotacje unijne » Wyroby wykrawane i opakowania z płyt komórkowych
Firma GEKOPLAST S.A. realizuje projekt pt: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych nowych wyrobów wykrawanych i opakowań z polipropylenowych płyt komórkowych

 

 

Firma GEKOPLAST S.A. realizuje projekt pt: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych  nowych wyrobów wykrawanych i opakowań z polipropylenowych płyt komórkowych, który jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2 Innowacje MŚP.

 

EFEKTY PROJEKTU:


- WZROST KONKURENCYJNOŚCI

- WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU DO OFERTY

- BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W OBSZARZE NOWEJ TECHNOLOGII

- POPRAWA WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

 

KWOTA DOFINANSOWANIA:

 

1 505 000,00 PLN

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

 

5 289 000,00 PLN