Projekty uchwał na WZA

2020-06-25

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gekoplast S.A. na dzień 15 lipca 2020r. godz. 12:00.

Walne Zgromadzenie

2020-06-15

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEKOPLAST S.A. na dzień 15 lipca 2020r. godz. 12:00.