Walne Zgromadzenie

2020-06-15

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEKOPLAST S.A. na dzień 15 lipca 2020r. godz. 12:00.