Zarząd

Piotr Górowski  -  Prezes Zarządu

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżerskie oparte na programie MBA w SGH w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Ramach Funduszy Strukturalnych UE w SGH w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

1998-2001     Ministerstwo Skarbu Państwa - specjalista/główny specjalista w departamentach nadzoru, restrukturyzacji i prywatyzacji,

2002-2003     Huta ANDRZEJ S.A. w Zawadzkiem - Prezes Zarządu,

2003-2008     Walcownia Metali DZIEDZICE S.A. - Członek Zarządu/Prezes Zarządu,

2007-2008     Huta Metali Nieżelaznych SZOPIENICE S.A. - Prezes Zarządu,

2007-2008     HUTMEN S.A. - Prezes Zarządu,

2009-2010     WIKO COMPANY S.A. - Prezes Zarządu,

2010-2013     Geko-Kart sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

2010-nadal    Gekoplast S.A. - Prezes Zarządu.

Joanna Siempińska  -  Wiceprezes Zarządu

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pani Joanna Siempińska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego - Katedra Statystyki i Ekonometrii. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych (2004) - temat pracy doktorskiej „Skutki ekonomiczne fuzji i przejęć w polskim systemie bankowym”.

Doświadczenie zawodowe:

2000-2003     White Eagle Aviation S.A. - Kontroler Finansowy

2003-2005     CitiBank Handlowy - Audytor Wewnętrzny

2005-2008     Grupa Kapitałowa Boryszew / Impexmetal / Hutmen  - Kierownik ds. Audytu/ Doradca Zarządu ds. Organizacyjnych

2008-2009     Grupa Pfleiderer: Pfleiderer Grajewo S.A. - Menedżer ds. Procesów i Projektów, Pfleiderer MDF Sp. z o.o., - p.o. Dyrektora Zakładu

2009-nadal    Dynamic Business Management Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

2009-2011     Zakłady 'Lentex' Spółka Akcyjna - Dyrektor Finansowy, Prezes Zarządu

2011             S.R. Nauta - Członek Zarządu

2011-2013     Geko-Kart Sp. z o.o. - Członek Zarządu

2011-nadal    Gekoplast S.A. - Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kaczmarczyk  -  Wiceprezes Zarządu

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Krzysztof Kaczmarczyk jest absolwentem Politechniki Opolskiej - Wydział Mechaniczny, specjalizacja: automatyzacja procesów technologicznych. Ukończył także Podyplomowe Studium Menedżerskie oparte na programie MBA w SGH w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

1997-2001     NITROERG S.A. - Specjalista Mechanik ds. Zakupów, Kierownik Izby Pomiarowej, Szef Działu Jakości Tworzyw Sztucznych

2001-2003     NITROERG S.A. - Dyrektor ds. Handlowych

2003-2013     Geko-Kart Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Handlowych

2010-2013     Geko-Kart Sp. z o.o. - Członek Zarządu

2010-nadal    Gekoplast S.A. - Dyrektor Ds. Handlowych, Wiceprezes Zarządu

 

 

Newsletter