Przetargi » Informacja dotycząca Zapytania ofertowego 2/2015
Dziękujemy za nadesłane oferty na zakup urządzenia do laminacji płyt komórkowych z polipropylenu w trybie on-line, zainstalowanego na linii do produkcji płyt komórkowych z PP.

Informujemy jednocześnie, że 20-01-2016 został rozstrzygnięty konkurs na zakup tego urządzenia

20-01-2016